Klöverbergsgården - Lokala ägg

Klöverbergsgården producerar och förädlar ägg i Klöverträsk med nya innovativa tekniker, djurvänliga uppfödningssystem och kortare transporter, vilket är lika bra för dig och hönsen som för vår miljö i stort. Medlem i Svenska ägg!